Dłużnik: ENERGOS.PL sp. z o.o.

NIP
7831719565
Adres
Św. Filipa ** lok. *
31-150, Kraków
Wartość długu
648,75 PLN
Cena sprzedaży
648,75 PLN
Termin płatności
2019-01-15 (przeterminowany: 63 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12678 (dodano: 2019-02-15)