Dłużnik: HERMES AGNIESZKA KAWELCZYK

NIP
5731828259
Adres
SPOKOJNA *
42-290, BLACHOWNIA
Wartość długu
2 577,27 PLN
Cena sprzedaży
2 577,27 PLN
Termin płatności
2019-02-09 (przeterminowany: 38 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12962 (dodano: 2019-03-14)