Dłużnik: DAMIAN KOWALCZYK " KOWAL - TRANS

NIP
7722311658
Adres
WOLA MALOWANA **A
97-512, WOLA MALOWANA
Wartość długu
24 151,26 PLN
Cena sprzedaży
24 151,26 PLN
Termin płatności
2019-01-31 (przeterminowany: 47 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12963 (dodano: 2019-03-14)