Dłużnik: MOTOEXPERT ANNA SOLIŃSKA

NIP
5541876433
Adres
ul.Łęczycka **
85-737, Bydgoszcz
Wartość długu
1 532,61 PLN
Cena sprzedaży
1 532,61 PLN
Termin płatności
2018-03-30 (przeterminowany: 354 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12968 (dodano: 2019-03-14)