Dłużnik: OLIMPIC SKYDIVE sp. z o.o.

NIP
8942899163
Adres
Bajana ** ***
54-129, Wrocław
Wartość długu
1 335,78 PLN
Cena sprzedaży
1 335,78 PLN
Termin płatności
2018-01-16 (przeterminowany: 489 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12971 (dodano: 2019-03-14)