Dłużnik: INDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6342821134
Adres
WINNICE, NR **
64-225, KOPANICE
Wartość długu
10 000,00 PLN
Cena sprzedaży
10 000,00 PLN
Termin płatności
2019-02-25 (przeterminowany: 84 dni)
Uwagi
-

ID: 12972 (dodano: 2019-03-14)