Dłużnik: JAROSŁAW CIUPECK INOX4YOU

NIP
6782945633
Adres
os. Wandy ** lok. *
31-906, Kraków
Wartość długu
9 653,80 PLN
Cena sprzedaży
9 653,80 PLN
Termin płatności
2018-11-19 (przeterminowany: 120 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 12973 (dodano: 2019-03-14)