Dłużnik: BUD-TECH MIROSŁAW LOREK

NIP
7343039703
Adres
ul. Benedykta Dybowskiego ** lok. *
41-208, Sosnowiec
Wartość długu
2 577,50 PLN
Cena sprzedaży
2 577,50 PLN
Termin płatności
2018-09-17 (przeterminowany: 273 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13383 (dodano: 2019-04-15)