Dłużnik: Ogrody KLISIK Adrian

NIP
5751728213
Adres
Lubliniecka *
42-772, Pawonków
Wartość długu
6 769,90 PLN
Cena sprzedaży
6 769,90 PLN
Termin płatności
2019-02-14 (przeterminowany: 64 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13385 (dodano: 2019-04-15)