Dłużnik: Adrian Sobiczewski

NIP
8212420024
Adres
ul. Mieszka I ** lok. **
08-110, Siedlce
Wartość długu
1 722,00 PLN
Cena sprzedaży
1 722,00 PLN
Termin płatności
2018-10-09 (przeterminowany: 251 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13391 (dodano: 2019-04-15)