Dłużnik: Netsoft Sp. z o.o.

NIP
1132793860
Adres
Rzeźnicza *
31-540, Kraków
Wartość długu
301,35 PLN
Cena sprzedaży
301,35 PLN
Termin płatności
2019-02-20 (przeterminowany: 145 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13619 (dodano: 2019-05-15)