Dłużnik: FORMY KOLORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
9512378350
Adres
ul. PRZY BAŻANTARNI **
02-793, WARSZAWA
Wartość długu
254,61 PLN
Cena sprzedaży
254,61 PLN
Termin płatności
2019-04-15 (przeterminowany: 91 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13620 (dodano: 2019-05-15)