Dłużnik: Krzysztof Mrugacz Doradztwo

NIP
5423124887
Adres
Chodkiewicza * lok. **
02-593, Warszawa
Wartość długu
2 398,50 PLN
Cena sprzedaży
2 398,50 PLN
Termin płatności
2018-09-17 (przeterminowany: 301 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13621 (dodano: 2019-05-15)