Dłużnik: " DOMICAR" JACEK DYGA

NIP
6271980516
Adres
ul. Ogrodowa **
41-500, Chorzów
Wartość długu
1 998,00 PLN
Cena sprzedaży
1 998,00 PLN
Termin płatności
2017-11-14 (przeterminowany: 641 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13877 (dodano: 2019-06-11)