Dłużnik: MAT MAR BARBARA GUTOWSKA

NIP
8491255592
Adres
BABROSTY **
12-200, PISZ
Wartość długu
3 349,11 PLN
Cena sprzedaży
3 349,11 PLN
Termin płatności
2019-05-23 (przeterminowany: 25 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13878 (dodano: 2019-06-12)