Dłużnik: Ceriche Atelier Katarzyna Zbień

NIP
5492350871
Adres
Ogrody **
32-600, Rajsko
Wartość długu
738,00 PLN
Cena sprzedaży
738,00 PLN
Termin płatności
2019-01-09 (przeterminowany: 220 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13879 (dodano: 2019-06-12)