Dłużnik: Księgarnia Klasyczna S.C.

NIP
7822594213
Adres
Ratajczaka **
61-816, Poznań
Wartość długu
2 605,49 PLN
Cena sprzedaży
2 605,49 PLN
Termin płatności
2019-03-24 (przeterminowany: 478 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13883 (dodano: 2019-06-12)