Dłużnik: RTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5542860279
Adres
ul. IGNACEGO PADEREWSKIEGO **
41-810, ZABRZE
Wartość długu
8 712,02 PLN
Cena sprzedaży
8 712,02 PLN
Termin płatności
2019-05-21 (przeterminowany: 88 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13885 (dodano: 2019-06-12)