Dłużnik: WACHDRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

NIP
9930658684
Adres
ul. BUDOWLANA **
33-100, TARNÓW
Wartość długu
18 827,72 PLN
Cena sprzedaży
18 827,72 PLN
Termin płatności
2019-04-25 (przeterminowany: 53 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 13886 (dodano: 2019-06-12)