Dłużnik: REDAN KIERZKOWSKI GRZEGORZ

NIP
5210408879
Adres
ul. Jana Miklaszewskiego * lok. **
02-776, Warszawa
Wartość długu
9 842,85 PLN
Cena sprzedaży
9 842,85 PLN
Termin płatności
2019-06-11 (przeterminowany: 34 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14263 (dodano: 2019-07-11)