Dłużnik: COMINVEST WAJRAK MICHAL

NIP
6652174278
Adres
OKÓLNA *
62-510, KONIN
Wartość długu
912,85 PLN
Cena sprzedaży
912,85 PLN
Termin płatności
2019-06-16 (przeterminowany: 29 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14265 (dodano: 2019-07-11)