Dłużnik: Patrycja Cebula RALMET

NIP
8691879914
Adres
Tworkowa ***
32-863, Tymowa
Wartość długu
14 919,31 PLN
Cena sprzedaży
14 919,31 PLN
Termin płatności
2019-04-11 (przeterminowany: 187 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14267 (dodano: 2019-07-11)