Dłużnik: DARIUSZ HAREMZA H.D.TRANS TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

NIP
7771203302
Adres
Tylna **
62-050, Mosina
Wartość długu
1 533,43 PLN
Cena sprzedaży
1 533,43 PLN
Termin płatności
2019-04-22 (przeterminowany: 84 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14269 (dodano: 2019-07-11)