Dłużnik: BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

NIP
5911695676
Adres
ul. SZEROKA ** bud. B
83-424, LIPUSZ
Wartość długu
8 275,78 PLN
Cena sprzedaży
8 275,78 PLN
Termin płatności
2019-04-16 (przeterminowany: 123 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14569 (dodano: 2019-08-12)