Dłużnik: WOJMART WOJCIECH DOLECKI

NIP
7391920285
Adres
ALEJA SYBIRAKÓW * lok. *
10-257, OLSZTYN
Wartość długu
1 474,23 PLN
Cena sprzedaży
1 474,23 PLN
Termin płatności
2019-06-11 (przeterminowany: 67 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14570 (dodano: 2019-08-12)