Dłużnik: P.H.U. HENRYK SERWECINSKI

NIP
6490020101
Adres
UL. LESNA **
42-460, MIERZECICE
Wartość długu
13 677,86 PLN
Cena sprzedaży
13 677,86 PLN
Termin płatności
2019-07-29 (przeterminowany: 19 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14573 (dodano: 2019-08-13)