Dłużnik: FLOTT TRANSPORT LOGISTIK SP. Z O. O.

NIP
8513206662
Adres
ROSTOCKA ***
71-771, SZCZECIN
Wartość długu
7 479,25 PLN
Cena sprzedaży
7 479,25 PLN
Termin płatności
2019-04-24 (przeterminowany: 115 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14581 (dodano: 2019-08-13)