Dłużnik: REIKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7343534130
Adres
ul. Nawojowska ***
33-300, Nowy Sącz
Wartość długu
11 273,66 PLN
Cena sprzedaży
11 273,66 PLN
Termin płatności
2018-10-31 (przeterminowany: 322 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3410.

ID: 14928 (dodano: 2019-09-11)