Dłużnik: KATARZYNA WITWINOWSKA-HELMY

NIP
6772099964
Adres
ul. Augustiańska *
31-057, Kraków
Wartość długu
525,07 PLN
Cena sprzedaży
525,07 PLN
Termin płatności
2018-12-07 (przeterminowany: 285 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14930 (dodano: 2019-09-11)