Dłużnik: Krzysztof Jurczak 1) FAST TSL 2)Sklep Spożywczo-Przemysłowy PATRYCJA

NIP
5311566657
Adres
Stare Orzechowo *
05-180, Pomiechówek
Wartość długu
72 387,39 PLN
Cena sprzedaży
72 387,39 PLN
Termin płatności
2019-02-15 (przeterminowany: 215 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,3410.

ID: 14932 (dodano: 2019-09-11)