Dłużnik: OSCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8792322745
Adres
ul. SOLEC **b lok. A**
00-382, WARSZAWA
Wartość długu
622,38 PLN
Cena sprzedaży
622,38 PLN
Termin płatności
2017-12-15 (przeterminowany: 642 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 14933 (dodano: 2019-09-11)