Dłużnik: Prosca Wojciech Janas

NIP
5732760138
Adres
Kawia **** lok. ***
42-202, Częstochowa
Wartość długu
720,78 PLN
Cena sprzedaży
720,78 PLN
Termin płatności
2019-02-15 (przeterminowany: 242 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15330 (dodano: 2019-10-09)