Dłużnik: BG SCRAP METALS SP. Z O. O. SP. K.

NIP
6342796933
Adres
ul. ELIZY ORZESZKOWEJ *E
41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wartość długu
666,66 PLN
Cena sprzedaży
666,66 PLN
Termin płatności
2018-10-15 (przeterminowany: 365 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15331 (dodano: 2019-10-09)