Dłużnik: INTER-AUTO Robert Wieczorek

NIP
9521322515
Adres
ul. Jana Sobieskiego **G
05-091, Ząbki
Wartość długu
3 751,27 PLN
Cena sprzedaży
3 751,27 PLN
Termin płatności
2019-09-12 (przeterminowany: 33 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15332 (dodano: 2019-10-09)