Dłużnik: HOTEL SECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7811883528
Adres
ul. SIENKIEWICZA *
60-816, POZNAŃ
Wartość długu
18 417,31 PLN
Cena sprzedaży
18 417,31 PLN
Termin płatności
2019-05-11 (przeterminowany: 283 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15334 (dodano: 2019-10-09)