Dłużnik: Usługi Elektryczne El-Mis Michał Ziętara

NIP
7292663856
Adres
ul. Karpacka **
93-536, Łódź
Wartość długu
27 406,76 PLN
Cena sprzedaży
27 406,76 PLN
Termin płatności
2019-09-20 (przeterminowany: 25 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15335 (dodano: 2019-10-09)