Dłużnik: MC&MC TRANS MACIEJ CYROK

NIP
5571697132
Adres
PL. * MAJA, NR *
88-190, BARCIN
Wartość długu
11 777,70 PLN
Cena sprzedaży
11 777,70 PLN
Termin płatności
2019-06-16 (przeterminowany: 152 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15803 (dodano: 2019-11-07)