Dłużnik: Brenda Sport Sp. z o.o.

NIP
5342305024
Adres
Orzeszkowej *c
05-820, Reguły
Wartość długu
1 697,40 PLN
Cena sprzedaży
1 697,40 PLN
Termin płatności
2019-07-17 (przeterminowany: 121 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15806 (dodano: 2019-11-07)