Dłużnik: SYNERGIS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP
8961542551
Adres
ul. WIOSENNA **
52-200, KARWIANY
Wartość długu
31 204,77 PLN
Cena sprzedaży
31 204,77 PLN
Termin płatności
2019-11-08 (przeterminowany: 7 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15807 (dodano: 2019-11-07)