Dłużnik: RJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5833337826
Adres
ul. Targowa *
98-200, Sieradz
Wartość długu
980,31 PLN
Cena sprzedaży
980,31 PLN
Termin płatności
2019-09-05 (przeterminowany: 71 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15811 (dodano: 2019-11-07)