Dłużnik: BARBIERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7272803969
Adres
ul. OBYWATELSKA *******
94-104, ŁÓDŹ
Wartość długu
4 527,47 PLN
Cena sprzedaży
4 499,72 PLN
Termin płatności
2019-04-23 (przeterminowany: 206 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,2653.

ID: 15814 (dodano: 2019-11-08)