Dłużnik: BAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
6462927616
Adres
ul. OJCA INNOCENTEGO BOCHEŃSKIEGO * lok. skr.poczt. ***
43-100, TYCHY
Wartość długu
1 066,05 PLN
Cena sprzedaży
1 066,05 PLN
Termin płatności
2018-05-01 (przeterminowany: 563 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15816 (dodano: 2019-11-08)