Dłużnik: FOKS TRANS SPECIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8862977903
Adres
ul. Zamkowa ***
59-220, Legnica
Wartość długu
1 003,68 PLN
Cena sprzedaży
1 003,68 PLN
Termin płatności
2019-07-15 (przeterminowany: 123 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15817 (dodano: 2019-11-08)