Dłużnik: INTERSTAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
8982205161
Adres
ul. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO *
53-238, WROCŁAW
Wartość długu
752,76 PLN
Cena sprzedaży
752,76 PLN
Termin płatności
2018-06-15 (przeterminowany: 518 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 15819 (dodano: 2019-11-08)