Dłużnik: MC Gastro Mariusz Cieślikiewicz

NIP
5542541108
Adres
Dobromierz **
86-060, Nowa Wieś Wielka
Wartość długu
117 055,32 PLN
Cena sprzedaży
117 055,32 PLN
Termin płatności
2017-06-12 (przeterminowany: 886 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,2916.

ID: 15822 (dodano: 2019-11-08)