Dłużnik: VILO WIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7010715916
Adres
ul. Emilii Plater **
00-688, Warszawa
Wartość długu
15 387,23 PLN
Cena sprzedaży
15 387,23 PLN
Termin płatności
2018-12-18 (przeterminowany: 353 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to EUR. Przeliczono po kursie 4,2777.

ID: 16035 (dodano: 2019-12-02)