Dłużnik: PRODETAILING AUTO SPA Karol Kordiasz

NIP
7743215606
Adres
**A
09-411, Mańkowo
Wartość długu
10 305,56 PLN
Cena sprzedaży
10 305,56 PLN
Termin płatności
2019-11-07 (przeterminowany: 29 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16037 (dodano: 2019-12-02)