Dłużnik: SN PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
7941823648
Adres
ul. KWIATOWA **
37-220, KAŃCZUGA
Wartość długu
43 106,22 PLN
Cena sprzedaży
43 106,22 PLN
Termin płatności
2018-08-11 (przeterminowany: 482 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16039 (dodano: 2019-12-02)