Dłużnik: LANG TRANSPORT LANG ADRIAN

NIP
6342499230
Adres
Śląska **B lok. **
40-741, Katowice
Wartość długu
31 079,14 PLN
Cena sprzedaży
31 079,14 PLN
Termin płatności
2019-04-30 (przeterminowany: 220 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16041 (dodano: 2019-12-02)