Dłużnik: GALZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP
5542976214
Adres
ul. SZOSA GDAŃSKA ** lok. A
86-010, OSIELSKO
Wartość długu
1 298,00 PLN
Cena sprzedaży
1 298,00 PLN
Termin płatności
2019-10-08 (przeterminowany: 59 dni)
Uwagi
Na kwotę długu składa się kilka wierzytelności, termin płatności podany powyżej dotyczy najmłodszego terminu wymagalności z salda. Waluta długu to PLN. Przeliczono po kursie 1,0000.

ID: 16042 (dodano: 2019-12-02)